Algemene voorwaarden

Hier leest u de algemene voorwaarden die gelden in de praktijk: In Beweging, Praktijk voor (kinder)oefentherapie Cesar. 

Privacy Reglement   

1. Behandelinformatie 
a. U kunt zich aanmelden via de website, door te bellen naar 06-25 25 66 10 of een e-mail te sturen naar info@inbw.nl
b. Na aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk. 
c. Mocht door overmacht aan de kant van de oefentherapeut de behandeling niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten. 
d. Zowel de praktijk als de oefentherapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen. 
e. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de oefentherapie, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven. 
f. Vanuit hygiënisch oogpunt vraag ik u rekening te houden met schoon schoeisel of uw schoenen boven bij de praktijkruimte uit te trekken. Vooral voor kinderen geldt: kom met schone handen en sokken, schoenen graag uitdoen (eventueel gymschoenen meenemen als uw kind liever niet op sokken in de praktijkruimte beweegt). 
     
2. Kwaliteit 
a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. kwaliteitsregisterparamedici.nl  
b. De oefentherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn. 
c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer u een klacht heeft over de therapeut of over de gegeven behandeling. Zie hiervoor klachtenregeling (hyperlink naar de klachtenregeling op de website?). 
d. Om inzicht te krijgen in uw ervaringen met de praktijk ontvangt u na het afronden van het behandeltraject van u / uw kind een enquête. In Beweging maakt hiervoor gebruik van diensten van Qualiview. Het invullen van deze enquête gebeurd anoniem. Door het invullen van de enquête helpt u de praktijk zich te blijven ontwikkelen en zich zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de patiënten.  
  
3. Tarieven / vergoeding
a. Oefentherapie Cesar en Slaapoefentherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw pakket hoeveel behandelingen u krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. 
b. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of uw pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor uw eigen rekening en ontvangt u zelf een factuur. De tarieven hiervoor vindt u op de tarievenlijst. 
ga naar tarieven
c. Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer er meer dan 18 behandelingen nodig zijn, wordt er aanspraak gemaakt op de aanvullende verzekering (zie ook bovenstaande). 
d. Wanneer u recht heeft op vergoeding van uw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.    

4. Betalingsvoorwaarden 
a. U bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling (kinder-), (slaap-) oefentherapie. 
b. U dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling. 
c. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. 
Een afspraak op maandag dient u de vrijdag daaraan voorafgaand voor 17:00 uur af te zeggen. 
Dit kan telefonisch, via de whatsapp, voicemail inspreken of via  info@inbw.nl
d. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd heeft afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed en dient u zelf te betalen. 
e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor uw rekening. U ontvangt hiervan een factuur per mail of een betaalverzoek. De factuur / het betaalverzoek dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op verzoek kan de factuur ook toegestuurd worden per post. U ontvangt sowieso te allen tijde een factuur voor uw eigen administratie. 
f. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeert u in verzuim na 31 dagen na factuurdatum. 
g. Zodra u in verzuim verkeerd, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor uw rekening. 
  
Klazienaveen, 2020   

  

Adres

Evenaar 16,7891 CE Klazienaveen

Mobiel

06 25 25 66 10

Email

info@inbw.nl

Foto's ©Platform kinderoefentherapie