Klachtenregeling:

U kunt uw verzoeken en vragen richten aan de contactpersoon Functionaris voor de gegevensbescherming: Jolijn Sorgdrager
06 – 25256610
info@inbw.nl

Klachtenregeling:

In Beweging streeft er naar om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch ontevreden over de geleverde zorg? Dan kunt u onderstaande regeling volgen.

Maak de klacht bespreekbaar
Wanneer u ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met mij te bespreken. Het is mogelijk dat ik niet weet dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenloket Paramedici
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. In Beweging is aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). De praktijk is hierdoor automatisch aangesloten bij de landelijke klachtenregeling voor paramedici. De Klachten en geschillenregeling Paramedici bied u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 
Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.  

Adres

Evenaar 16,7891 CE Klazienaveen

Mobiel

06 25 25 66 10

Email

info@inbw.nl

Foto's ©Platform kinderoefentherapie